Velkommen til MedITNOR - nettverket for norske MedTech og IKT-bedrifter

Kontakt oss

Meny Ingress  
Startside
Meditnor
Vennligst bruk dette skjemaet for innmelding i Meditnor.

Medlemskap er gratis og firmaene vil få adgang til våre seminarer og kurs samt ressurser på nett.

 
 

 

Jeg melder min bedrift inn i Meditnor

Navn/ansvarlig for innmelding

Navn på bedriften

Beskriv virksomheten (kort)

Adresse

Postnummer

Sted/by

Du kan føre opp inntil 4 kontaktpersoner
Kontaktperson 1
Navn

Epost

Mobil

Kontaktperson 2
Navn

Epost

Mobil

Kontaktperson 3
Navn

Epost

Mobil

Kontaktperson 4
Navn

Epost

Mobil