Velkommen til MedITNOR - nettverket for norske MedTech og IKT-bedrifter

Kontakt oss

Meny Ingress  
Startside
Meditnor
Skjemaside Meditnor

Her finner du aktuelle skjemaer/påmeldinger for Meditnor

 
     
     
     
     
     
 

Påmelding på Velferdsteknologikonferansen 2011

 

 
     
     
     
     
  Tidspunkt bestemmes i samråd med deltagerne
IPR - Patentering og rettigheter

Velkommen til seminar/kurs om hvordan du og din bedrift/organisasjon kan ta vare på tankegodset og beskytte de immaterielle verdiene

 

Sted: KITH AS, Sukkerhuset, Trondheim

Foredragsholder: Siv.ing Magnus Hakvåg www.hakvag.no

Pris: Gratis for Meditnors medlemmer

Påmelding: All påmelding på www.meditnor.info

 

 

Introduksjon til Immaterielle verdier, rettigheter og ”IPR”(intellectual property rights) i en bedriftsmessig kontekst.

Hva må en passe på, hva er viktig ved oppstart av prosjekter, utvikling og drift av bedrifter.

 

Kurset tar utgangspunkt i at varemerker, opphavsrett, design og patenter blir stadig mer viktig i bedrifters hverdag. Forruten å sikre løsninger og ideer, må en forholde seg til logo, firmanavn, media, varemerker og merkevarer på en gjennomtenkt måte, og være bevisst muligheter og fallgruver.

 

Hva kan patentbeskyttes, varemerkebeskyttes, designbeskyttes og hvorfor gjøre forundersøkelser? I følge bladet forskning(1991) så var 1/3 av all norsk forskning bortkastet, det var allerede patentert.

 

”Patent eller ikke patent, er IKKE spørsmålet, men HVORDAN vi realiserer verdiene av den forskning og/eller utvikling, kunnskap, finansielle verdier og utstyr bedriften besitter.”

 

Nøkkelord:

·         Verdier

·         Patent, varemerke, merkevare, opphavsrett, design…

·         Verktøy

·         IPR og bedriften

·         Anvendelse

·         Problem/løsning/ide

 

Det vil være en generell gjennomgang av ulike rettsregler som verner om bedriftens særpreg, unikhet og produkter/tjenester. Det vil også ta kort for seg dette med rettigheter i forhold til omverden. Både i forhold til konkurrenter, samarbeidspartnere og leverandører. Begrepene og temaet blir satt i en små og mellomstor bedriftssammenheng.

 

Hovedtemaet vil være; forvaltning av immaterielle verdier. Det vil bli presentert tanker på innledende strategisk nivå og hva dette er og kan være, med diskusjonsoppgaver.

Seansen starter med en felles dialog hva vi legger i begrepene innen IPR og hva dette er for så å gå over i en mer strategisk diskusjon om verktøyene og foretningsutvikling og hva ”ideen” og ”problemstilingen” faktisk er sett med kommersielle øyne.

 

I kurset vil det bli gått inn på intern og eksternanalyse av bedrifter med tanke på kurset sitt tema. Hvor i bedriftens organisasjon det er viktig å tenke på det som har med temaet å gjøre og hvordan dette inngår i hvordan bedriften skal forholde seg til omverden. Det vil være flere relevante eksempler med små og mellomstore bedrifter.

 

Kurset legger vekt på mye interaksjon med deltakerne slik at vi får en form for ledet dialog.

Påmelding

Navn:
Bedrift:
epost:
Telefon:

 
     
  Tidspunkt bestemmes i samråd med deltagerne
Den Gode Markedsplan
Dette oppstartseminaret er for nye bedrifter som ønsker å bli med på dette opplegget. Vi starter med 1/2-dags seminar hvor 2 eller 3 eksterne erfarne bedriftsledere innleder med foredrag om hvordan de har gått fram og lyktes med å lage og tilpasse markedsplaner for sin bedrift. Deretter vil det bli diskusjon hvor vi kan diskutere markedsplanarbeidet med den enkelte bedrift. Hensikten er at hver bedrift skal lage sin egen markedsplan i løpet av året. Vi har også laget et eget verktøy "hvit.bok" på nett som vil bli teilgengelig for deltagerne.

Sted: KITH, Sukkerhuset, Trondheim
Foredragsholder:
Professor Kjell Arne Ingebrigtsen, NTNU

Påmelding

Navn:
Bedrift:
epost:
Telefon:

 
     
  Tidspunkt bestemmes i samråd med deltagerne
Den Gode Markedsplan - individuell oppfølging
Vi har også et opplegg med individuell oppfølging i den enkelte bedrift hvor vi kommer til din bedrift for å diskuter hvordan dere kan lage markedsplaner. Mentorer er erfarne bedriftsledere fra Medtek-industrien. Meld deg på her dersom du er interessert. Individuelle tidspunkter vil bli avtalt senere.

Påmelding

Navn:
Bedrift:
epost:
Telefon: